Een tussenjaar in coronatijd

onderzoek tussenjaar

Veel scholieren kiezen na de eindexamens voor een tussenjaar. In dat jaar gaan ze bijvoorbeeld op reis, werken of misschien wel allebei. Wat gebeurt er met de plannen van scholieren die voor volgend schooljaar een tussenjaar gepland hadden staan?

Voor veel scholieren gaan die plannen helaas niet door. Zo’n 80% van de ruim 200 ondervraagde scholieren wilde (deels) naar het buitenland gaan. Voor meer dan 75% van deze groep is dat inmiddels geheel van de baan of hoogst onzeker.

Dat betekent dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Bijna de helft van de scholieren van wie de tussenjaarplannen geheel niet doorgaan (46%), heeft besloten om dan toch maar te gaan studeren. Wat de andere scholieren doen? Dat lees je in de rapportage.